Szkolenia interpersonalne

interpersonalne

W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności osobistych i interpersonalnych, szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, a także szkoleń kompetencji małżeńskich i rodzicielskich. Jeżeli w ofercie nie znajdziesz szkolenia, które ciebie interesuje, skontaktuj się z nami, a postaramy się przygotować dla ciebie odpowiednie szkolenie.

Zarządzanie sobą w czasie

Planowe i systematyczne wykonywanie zadań, zmierzające do osiągnięcia założonych celów. Sztuka dobrego zarządzania terminowym wykonywaniem zadań nie jest darem, z którym człowiek się rodzi lub nie, jest umiejętnością, którą można wypracować. Thomas Edison powiedział: „Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu”. Obecne czasy wymagają od nas wielozadaniowości i szybkiego tempa życia. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak stworzyć system, który pomoże zarządzać sprawami szybciej i efektywniej. Poznasz narzędzia umożliwiające wydłużenie doby.

Zarządzanie emocjami i stresem

Czyli jak użyć emocji i stresu do realizacji celów. W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią każdego z nas, jest niczym żywioł, którego uniknąć się nie da, ale można nauczyć się go redukować na tyle, by ograniczyć jego negatywny wpływ na życie prywatne i zawodowe. Możesz nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je na bieżąco tak, by budowały relacje, nawet jeśli Twoje uczucia są trudne i silne. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem - zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

Budowanie poczucia wartości

Odkryj to co naprawdę masz w sobie. Niskie poczucie własnej wartości i negatywny obraz siebie są wypadkową wielu zdarzeń. Czy jesteś osobą, która każdą porażkę przypisuje sobie, a każdy sukces zawdzięcza innym ludziom lub czynnikom zewnętrznym? Jeżeli tak to proponowane przez nas warsztaty pomogą Ci dostrzec to czego nie widzisz. Zobaczysz, że pewność siebie nosisz w sobie. Louise Hay, amerykańska autorka poradników samorozwoju i książek motywacyjnych napisała: „Pokochaj siebie samego, a uzdrowisz swoje życie”.

Trening asertywności

Czyli postępowanie zgodnie z własnymi wewnętrznymi wartościami i uczuciami w sposób stanowczy, ale nie agresywny. Czy miewasz problem z wyrażaniem swoje uczuć, przekonań czy myśli? Czy zdarza Ci się skłamać, zrobić coś wbrew sobie? Jeżeli tak, to ta tematyka jest dla Ciebie. Podczas szkolenia dowiesz się jak ustalić pewnie wyraźne granice, których nie wolno przekroczyć ludziom, których codziennie spotykasz w pracy i w życiu osobistym.

Zarządzanie sobą w zmianie

To jedna z kluczowych i cenionych kompetencji miękkich u współczesnego człowieka. Zarządzanie sobą w zmianie jednym przychodzi łatwiej, a innym trudniej, ale każdy może tą kompetencję nabyć. Grecki filozof Heraklit z Efezu ok. 500 r. p.n.e. wypowiedział ceną myśl: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". O ile bardziej ta myśl ma znaczenie w dzisiejszych czasach, czyli czasach permanentnych zmian dookoła. Pierwszym krokiem w podnoszeniu kompetencji zarządzania sobą w zmianie jest zrozumienie, jak w naturalny sposób reagujemy na zmiany i przez jaki proces zazwyczaj przechodzimy zanim zaakceptujemy nową rzeczywistość.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Czyli jak poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikujemy na zewnątrz kim jesteśmy, albo za kogo chcemy być uważani. Winston Churchill powiedział: „Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego postaraj się, aby było ono jak najlepsze. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak skutecznie zaprezentować swoją osobę, jak budować pewność siebie, jak wyeksponować swoje mocne strony i jak wyczerpać temat. Będzie czas także na praktyczne doskonalenie swoich umiejętności.

Zasady skutecznej komunikacji

efektywne porozumiewanie się z odbiorcą. Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem towarzyszącym nam przez całe życie. Umiejętność dobrego komunikowania się z innymi jest bardzo ważna z perspektywy naszego rozwoju osobistego – pomaga nam na drodze do budowania pozytywnych kontaktów z innymi, unikania konfliktów, a także zwiększania skuteczności przekonywania kogoś do własnych racji. Powyższe zasady mogą przynieść poprawę jakości wszystkich wymienionych aspektów. Ale nie każdy z nas posiada umiejętności niezbędne do komunikowania się w sposób skuteczny. Co zrobić by skutecznie się komunikować? Jak identyfikować i pokonać bariery komunikacyjne, które prowadzą do nieporozumień? Dowiesz się tego na naszych warsztatach. Brian Tracy, kanadyjski pisarz i twórca e-booków z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu napisał: „Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.

Informacja dla klientów:
Szczegółowy program szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb
Dla uczestników szkolenia udostępnimy materiały szkoleniowe
Szkolenia prowadzimy w Państwa siedzibie lub innym wskazanym miejscu
Wystawiamy zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Jeżeli masz pytania lub chcesz zamówić ofertę:

Close Menu