Szkolenia dla producentów i dystrybutorów żywności, oraz laboratoriów badawczych

żywność

Prawo żywnościowe

Zapoznanie ze źródłami aktów prawnych i wymogów dotyczących produkcji i obrotu żywnością, interpretacja wymagań i limitowanych zakresów określanych przez EU oraz prawodawstwo krajowe.

Znakowanie produktów spożywczych

Analiza zapisów Rozporządzenia 1169/2011 oraz innych aktów prawnych dotyczących umieszczania informacji na opakowaniach/etykietach produktów spożywczych.

Bezpieczeństwo żywności w obrocie handlowym

Zapoznanie z odpowiedzialnością na etapie produkcji żywności, odpowiedzialnością dystrybutora, wymogami instytucji kontrolujących produkt spożywczy na każdym etapie jego drogi prowadzącej do konsumenta.

Audity wewnętrzne i zewnętrzne

Analiza wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, praktyczne zastosowanie w codziennej pracy laboratorium, przygotowanie i prowadzanie dokumentacji jakościowej, działania korygujące i zapobiegawcze.

Praca z trudnym klientem

Skuteczne porozumiewanie się z klientem w sytuacji konfliktowej, rozumienie zachowań innych ludzi, budowanie przyjaznej atmosfery, empatia, radzenie sobie ze stresem.

Close Menu