Oferta

Szkolenia Interpersonalne

rozwijające umiejętności osobiste

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie emocjami i stresem
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Zarządzanie sobą w zmianie
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Trening asertywności

Dla producentów i dystrybutorów żywności oraz laboratoriów badawczych

 • Prawo żywnościowe
 • Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych
 • Bezpieczeństwo żywności w obrocie handlowym
 • System jakości w laboratorium
 • Audity wewnętrzne i zewnętrzne
 • Praca z trudnym klientem

Szkolenia dla sektora publicznego

PCPR, MOPS, GOPS, MOPR, DPS, ŚDS, CPU, PPP, MOW, MOS, szkoły, kuratorzy

 • Praca z rodziną problemową i trudnym klientem
 • Zjawisko przemocy domowej – praca z ofiarą i sprawcą
 • Dziecko w kryzysie rozstania rodziców
 • Praca z osobą uzależnioną – dorosłą i nieletnią
 • Motywowanie osób uzależnionych do terapii
 • Zasady skutecznej komunikacji z klientem
 • Budowanie poczucia wartości wśród klientów
 • Motywacja pracowników do efektywnej pracy
 • Trening umiejętności interpersonalnych dla pracowników ŚDS, DPS i WTZ
 • Stres w pracy zawodowej „pomagacza” 

Close Menu